a

У мишљењу које је Заштитник грађана упутио Министарству унутрашњих послова Републике Србије на предлог текста Меморандума о разумевању о механизмима за притужбе у вези са акцијама које спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији, Заштитник грађана је указао да предлог текста меморандума није у складу са уставним и законским положајем, улогом и статусом Заштитника грађана, као независног и самосталног тела за заштиту људских права