a

b_300_0_16777215_00_images_pristupacnostzasve_03.jpegДомови здравља, филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и просторије центара за социјални рад неприступачни су за грађане са инвалидитетом, закључак је Посебног извештаја Заштитника грађана "Приступачност за све" који је данас представљен у Београду.

Новац, нажалост, није највећи проблем и препрека да би институције, објекти, јавни простор, превоз, услуге и информације биле приступачне грађанима са инвалидитетом, већ недостатак свести да се мора радити на решавању тог проблема.

"Финансијска средства нису увек највећи проблем, дешава се да имате ограничена средства, али она могу плановима правилно да се распореде, некада је много битније и већи проблем да имамо свест да неке ствари морамо да урадимо и кренемо да их решавамо", рекла је отварајући скуп заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и додала да су особама са инвалидитетом, тешко покретним и старим људима неприступачни и домови здравља, центри за социјални рад као и филијале Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

b_300_0_16777215_00_images_pristupacnost-1.jpegСтевановић је истакла да су у састављању Посебног извештаја били укључени представници локалне заједнице и цивилног друштва, јер су рањиве категорије становништва, међу којима су и инвалиди и стари, управо особе које се повлаче пред проблемом такве врсте.

Извештај нема за циљ да критикује рад било које институције или локалне самоуправе, већ да реално сагледа ситуацију на терену и узроке како би могла да предложи нека решења, нагласила помоћница генералног секретара Заштитника грађана Тања Длеск.

Истраживачи су током посета локалним јединицама констатовали да су здравствене службе у великом броју неадекватно организоване, распоређене у више разуђених објеката павиљонског типа, или да се налазе у вишеспратницама, због чега су неке од њих неприступачне. Такође, домаћи прописи прате међународне прописе, али санкције које су предвиђене, нису довољне. „Ми на терену нисмо закључили да је икада нека од тих санкција примењена. Ниједан грађевински инспектор никада није изрекао новчану казну", рекла је Длеск.

Стога је један од предлога и да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ревидира правни оквир, како би успоставило добар механизам надзора, да санкције буду применљиве.

Препоруке су и јачање капацитета локалне самоуправе, континуирана едукација запослених, укључивање особа са инвалидитетом у све активности везане за приступачност, додала је Длеск.

Заменица директора Канцеларије за управљање јавним улагањима Сандра Недељковић рекла је да је приступачност објеката ушла у процедуру коју су добиле све локалне самоуправе, а да је та канцеларија обновила 193 објеката, у току је реконструкција 63, а пројектна документација ради се за 86 објекта.

Извршна директорка Националне организације особа са инвалидитетом Србије Иванка Јовановић је оценила да је највећи проблем што Србија нема свеобухватни план за обзбеђивање приступачности и отклањање остојећих баријера.

"Додатни недостатак томе је чињеница што Србија већ две године нема Стратегију унапређења положаја осаоба са инвалидитетом и пратећи акциони план", објаснила је Јовановић.