a

Заштитник грађана је утврдио да је Клинички центар Војводине нарушио право пацијента на поверљивост података о његовом здравственом стању, јер је на температурно-терапијској-дијететској листи великим црвеним словима уписано „HIV“.

На кршење људских права у КЦВ, 4. априла ове године, институцији Заштитника грађана указала је Унија организација Србије, које се баве заштитом особа које живе са HIV/AIDS. Наредног дана је у поступку контроле Заштитника грађана утврђено да се на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма и Клиници за гастроентерологију и хепатологију КЦВ такав натпис налазиo на кревету пацијента, наочиглед свих других који су се налазили у тој болничкој соби или улазили у њу.

Директорка КЦВ, после спроведене ванредне унутрашње контроле, покренула је дисциплински поступак против особа одговорних за пропуст у заштити поверљивих података о личности. Здравствена установа заменила је здравствену листу и извинила се пацијенту.

Заштитник грађана истиче да Уставом загарантована права – поштовање људског достојанства и уважавање приватности, – неопходно изискују и обезбеђивање комплетне и адекватне едукованости здравствених радника. Истовремено наглашава и да је Стратегијом за превенцију и контролу HIV инфекција и AIDS у Републици Србији, 2018- 2025. године наведено да је од изузетног је значаја поштовање и промоција људских права особа које живе с HIV-ом, кључних популација у ризику од HIV-а, као и других осетљивих групација становништва. Особе које живе с HIV-ом имају право на приватност и здравствену заштиту, подсетио је Пашалић и рекао да је посебна одговорност свих запослених у јавним службама, а посебно у здравственим установама у домену уклањања предрасуда и сузбијања страха према особама који живе са HIV-ом. Јавно-здравствене мере у погледу здравствене заштите морају се темељити на научним сазнањима о преношењу HIV-а, а не на претпоставкама, спекулацијама и страху, рекао је Пашалић.

Представници институције Заштитника грађана у разговору са запосленима КЦВ дошли су до закључка да је потребна реедукација медицинског особља о Закону о правима пацијента.