a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је данас да су превентивно деловање надлежних органа и едукација припадника осетљивих друштвених група важни у процесу заштите деце од различитих облика злостављања и експлоатације, посебно од сексуалног искоришћавања.

"Заштитник грађана сматра да су превентивно деловање и едукација припадника осетљивих друштвених група најважнији у процесу заштите деце од свих видова злостављања, насиља и експлоатације. У том циљу надлежним органима упутили смо велики број препорука, мишљења и законских иницијатива", рекла је Стојановић на радионици под називом "Заштита деце од сексуалне експлоатације и злостављања".

Стојановић је на скупу, коју је организовала Мрежа организација за децу Србије (МОДС), навела да је новим Законом о Заштитнику грађана овај независни државни орган добио нову надлежност - национални известилац у области трговине људима, и да ће у том смеру посебан фокус бити на заштити деце од екслоатације и трговине људима.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

"Дечји бракови, осим што су веома штетни за психофизички развој деце, доводе децу у ризик да постану жртве трговине људима. Због тога смо тражили да се изменама Породичног закона изричито онемогући склапање брака између особа које нису навршиле 18 година чак и уз дозволу суда, а активни смо члан Националне коалиције за сузбијање дечјих бракова", рекла је Стојановић.

Заменица Заштитник грађана је указала и да су у ризику од трговине људима и различитих врста експлоатације сиромашна и ромска деца, као и деца која живе и раде на улици због чега смо од надлежних органа тражили да се изменама закона о јавном реду и миру у потпуности признају као жртве, а не као починиоци прекршаја.