a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је данас, поступајући по сопственој иницијативи, а на основу сазнања да је особи са инвалидитетом протеклог викенда онемогућено да присуствује финалу Kупа Радивоја Koраћа којe се одигравало у нишкој дворани „Чаир“, покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности рада градске управе Града Ниша.

„Особе са инвалидитетом су једна од најрањивијих друштвених група. Зато би било нехумано, недопустиво и незаконито да поступање званичних служби буде у супротности са принципима равноправности и поштовања људских права, уместо да се учини додатни напор како би се особе са инвалидитетом у већој мери укључиле у живот локалне заједнице. Да апсурд буде већи, упитно је присуство на спортској манифестацији, а спорт је ту да нас повезује, а не да нас дели“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је истакао да закони и међународне конвенције обавезују на поштовање права особа са инвалидитетом, али да је потребно и да друштво у целини покаже више сензибилитета за ову, као и остале осетљиве друштвене групе. 

Пашалић подсећа да се особе са инвалидитетом на дневном нивоу суочавају са низом проблема, јер многи од њих немају подршку персоналног асистента, отежан им је приступ јавним услугама, чак и објектима у којима живе, изазов је и само образовање, као и остваривање права из области здравствене и социјалне заштите, укључујући и могућност запослења.

Иако постоје помаци, притужбе упућене Заштитнику грађана потврђују да и даље постоји простор за подизањем свести о значају уважавања различитости и унапређењем сваке врсте подршке, институционалне и појединачне, како би се унапредио статус и свакодневни живот особа са инвалидитетом.